Oferta Biznesowa

KSIĘGOWOŚĆ I CONTROLLING

 • PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • ORGANIZACJA DZIAŁÓW KSIĘGOWYCH
 • OPTYMALIZACJA PROCEDUR KSIĘGOWYCH
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW CONTROLLINGOWYCH
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUDŻETOWYCH
 • TWORZENIE I WDROŻENIE PROCEDUR BUDŻETOWANIA I ANALIZY DANYCH FINANSOWYCH KADRY I PŁACE

KADRY I PŁACE

 • OBSŁUGA PŁACOWA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH I ZLECENIOBIORCÓW
 • PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W ZAKRESIE PODATKU PIT
 • ADMINISTRACJA KADROWA PRACOWNIKÓW
 • USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE KADR I PŁAC

USŁUGI ZAPEWNIAJĄCE ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI

 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH
 • PRZEPROWADZANIE AUDYTÓWPODATKOWYCH
 • ROZLICZANIE I SPORZĄDZANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH
 • UCZESTNICTWO W EWENTUALNYCH KONTOLACH PODATKOWYCH
 • UDZIELANIE OPINII I KONSULTACJE PODATKOWE

SYSTEMY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

 • OPRACOWANIE SYSTEMÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ I ZARZĄDCZEJ
 • WDROŻENIA SYSTEMÓW SPRAWOZDAWCZYCH ORAZ NARZĘDZI POMOCNICZYCH
 • OPRACOWANIE WZORCÓW DOKUMENTÓW INFORMACYJNYCH

AUDYT WEWNĘTRZNY

 • ANALIZA PROCESÓW I TWORZENIE MAP RYZYKA
 • OPTYMALIZACJA ORGANIZACYJNA
 • TWORZENIE PROCEDUR

DORADZTWO STRATEGICZNE

 • ANALIZA PROCESÓW
 • PLANOWANIE STRATEGICZNE
 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW STRATEGII

DORADZTWO ORGANIZACYJNE

 • TWORZENIE I ORGANIZACJA SPÓŁEK
 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI
 • OBIEG DOKUMENTÓW W FIRMIE
 • PROWADZENIE PROJEKTÓW